Januar tilbud!

Vi sparker i gang året med følgende tilbud:

Pilates: 10 % rabatt for alle som har gått kurs hos meg tidligere. 
Ønsker du å benytte begge kurstilbud, både Intro kurset tirsdager klokken 18:00 og Nybegynner kurset torsdager klokken 20:00, får du 50% rabatt på kurs nr 2. 

Dans: Søsken rabatt på 20%. Gir også kvantumsrabatt på trening i kombinasjon Pilates for foreldre, og dans for barn: 50% rabatt på den rimeligste kursavgiften. 

Generelt: Treningsavgift kan deles i to som standard. Har man behov for ytterligere nedbetaling av kursavgift avtales dette særskilt med den enkelte. Ved todeling av kursavgift vil 8 ukers kursene ha forfall på 1ste betaling ved oppstart, og neste betaling påfølgende måned.
Ved todeling av kursavgift for dansekursene, forfaller 1ste betaling ved oppstart, og neste innen 1.mars.  Påmelding er bindende. Sykdom gir ikke rett til refusjon av treningsavgift, men du kan få tilbake treningstiden på nytt kurs senere. Dette avtales særskilt.